Bursa Hungarica

2019. október 04., 16:09

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj elnyerésére

Vasszilvágy Önkormányzata ebben a tanévben is csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez. A pályázat célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Ennek keretében az Önkormányzat meghirdeti  2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan az „A” típusú  ösztöndíjat illetve a „B” típusú ösztöndíjat a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

„A” típusú pályázat esetében az ösztöndíj olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható, akik a településen állandó bejelentett lakóhellyel rendelkeznek; felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgató jogviszonya 2020 őszén már nem áll fenn, úgy a 2020/2021. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2019/2020. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

 

B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik:

a) a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és akik a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

  • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
  • doktori (PhD) képzésben vesz részt
  • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A korábbi évekhez hasonlóan a pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (Eper-Bursa) pályázói regisztráció szükséges (azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben már regisztráltak, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az Eper-Bursa rendszerbe), melynek elérése:  https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése.

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot - az önkormányzat által meghatározott szükséges mellékletekkel együtt, a kinyomtatva és aláírva a Söptei Közös Önkormányzati Hivatalhoz (9743 Söpte, Petőfi Sándor u. 61.) kell benyújtani. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2019. november 5.

Az önkormányzat a meghozott döntéséről 2019. december 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan értesíti a pályázókat.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Horváth Eszter ügyintézőnél.

Telefonszám: +36 94 510 045, e-mail: sopte@savaria.hu

 
« Vissza az előző oldalra!


Vasszilvágy Község Önkormányzata - Magyar