Mély megrendüléssel búcsúzunk tanítónktól

2021. november 24., 11:53

Sajnálattal közlöm a Tisztelt Vasszilvágyiakkal, a Vasszilvágyról elszármazottakkal és az ismerősökkel, hogy 

"

                                ELMENT A TANITÓ NÉNI

            Major Gyuláné szül. Mágocsi Magdolna Mária

                                   (1935-2021)

 

„A tanító néni” – így ismerték, szólították Vasszilvágyon Major Gyulánét, aki 1956. szeptember 1-jén kezdett dolgozni az iskola alsó tagozatában.

Mágócsy Mária Magdolna 1935. január 1-jén született Szombathelyen. Gyermekkorában sok helyen megfordult, mivel apukáját gyakran áthelyezték egyik parancsnokságról a másikra. Az elemi iskolát Kőszegen kezdte, de a II. osztályt már a Szabadkai Széchenyi téri állami népiskolában járta.  IV. osztálytól ismét Kőszegen tanult. Az elemi és polgári osztályok után 1950-től a Kőszegi Állami Tanítóképző diákja. 1954-ben tanítóképzői érettségi vizsgát tett. Gyakorló tanítójelölti évét az Acsádi Állami általános iskolában végezte az 1954-55. iskolai évben, majd 1955-ben szerzett tanítói képesítést. 1956 augusztusában kötött házasságot Major Gyulával, és szeptembertől a vasszilvágyi  iskola alsó tagozatában kezdte pedagógiai munkáját. Az 1966-67-ben történt összevonás után 1-4 osztályban tanított.

Pedagógusként az vallotta, hogy az írás, az olvasás, a számolás mellett az életre kell nevelni a kicsiket. Végtelen türelemmel emelte az átlagnál gyengébb képességű osztályokat a jó átlagos szintre. Megtisztelő küldetésnek tekinti, hogy az első betűket, szavakat, verseket, meséket, számokat ő taníthatta azoknak a nebulóknak, akik később a főiskolákon, egyetemeken kiválóan helytálltak, s még most is alkotnak, tanítanak, gyógyítanak, vagy éppen vállalatot, intézményt vezetnek.

Szülők, gyerekek, fiatalok, öregek bizalommal voltak iránta, az egész faluban köztiszteletben állt, férjével együtt. Nagy szerepe volt a közösségi élet formálásában: színdarabokat, táncot tanított, családi programokat, kirándulásokat, táborokat szervezett, dolgozott a Vöröskeresztben, képviselet a lányok-asszonyok érdekeit. Mindemellett feleség volt, és családanya.

1975-ben a család Bükre költözött. Magda néni a helyi iskolában tanított, s ugyanazzal a lendülettel folytatta a közéleti munkát, mint előtte. 1992-től, nyugdíjba vonulása után tovább dolgozott tanítóként a bői iskolában, majd könyvtárosként Bük-fürdőn. Férjével együtt kapta meg Vasszilvágy Díszpolgára elismerést, elsőként a faluban. Fájó szívvel, de örökszép emlékekkel búcsúzunk Tőle. "

Temetése 2021.11. 26-n 14 órakor lesz a büki temetőben.

 

 

Pődör György

 

MÁR ÉGI KATEDRÁN

Major Gyuláné Mágocsy

Magdolna emlékére

 

Már az ég felé tart

fel, égi katedrára

segítsd a gyenge kart

angyalok szárnya!

 

Fentről még visszanéz,

talán könnye csordul,

még egyet int a kéz,

míg lent harang kondul.

 

Kis falunk hogy  elveszt,

szomorú a hangja,

tornyán a kereszt

a bánatát tartja.

 

Együtt sír a széllel,

égi napsugárban,

bebocsátást kérlel

egy örök tanárnak

 

Már az ég felé tart,

halkul már a dallam,

mit üzenni akart

itt marad egy dalban

 

Érte szólnak imák

itt feketék  a táblák

kérünk égi világ

adj helyet hol ránk lát

 

A jóságos hangja

szívünkön míg átjár

vigaszát így adja

ki lent maradt árván

 

Vasszécseny, 2021.11.24.

 

Őszinte és mély részvéttel búcsúzom

 

Szabó József polgármester 

 


« Vissza az előző oldalra!


Vasszilvágy Község Önkormányzata - Magyar